Plataforma per la Llengua

Uneix-te a la llista

*Camp requerit

Les dades personals que ens faciliteu a través d\'aquesta butlleta / formulari d\'inscripció seran incorporades a la nostra base de dades i seran tractades de manera confidencial amb la finalitat de dur a terme la vostra inscripció i la gestió de la relació com a soci de PLATAFORMA PER LA LLENGUA.
Així mateix, podrem comunicar-nos amb vós per via electrònica o telefònica, basant-nos en  l\'interès legítim de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, per comunicar-vos informació sobre la vostra inscripció a la nostra entitat, així com novetats, activitats, campanyes o actes organitzats per PLATAFORMA PER LA LLENGUA, i altres comunicacions que puguin resultar del vostre interès.
En cap cas cedirem les vostres dades personals a tercers sense el vostre consentiment previ.
El període de conservació de les dades serà el necessari per al manteniment de la relació i  un màxim de 5 anys un cop finalitzada.
Durant la vostra relació amb l\'entitat, i estrictament per a la gestió de les vostres dades personals, PLATAFORMA PER LA LLENGUA podrà emprar programari per desar-les als EUA. Aquesta transferència està emparada en l\'escut de privacitat UE-EUA.
Des de PLATAFORMA PER LA LLENGUA, complim amb totes les garanties legals establertes per a protegir la privacitat de les vostres dades personals.
En qualsevol moment podreu exercir els vostres drets d\'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, així com, si escau, el dret de portabilitat i de limitació del tractament, recollits al RGPD (UE) 216/679, dirigint-vos a: carrer de Sant Honorat, 7, principal 1a 08002 de Barcelona o mitjançant correu electrònic a dades@plataforma-llengua.cat.
En qualsevol cas, podreu dirigir-vos a l\'autoritat de protecció de dades (www.agpd.es) per iniciar els tràmits oportuns en defensa dels vostres drets.
En qualsevol moment, pots exercir els drets d\'accés, rectificació, oposició, portabilitat, limitació al tractament i supressió de les dades objecte de tractament prement en els enllaços \"Actualitzar dades\" i \"Donar de baixa\", remetent un escrit indicant el dret exercit a l\'adreça postal indicada al peu o la següent adreça de correu electrònic dades@plataforma-llengua.cat. Més informació.